Færdig PDF-fil til dig for godkendelse før endelig prøvetryk

Når værket er klar til tryk, fremsendes i første omgang en PDF-fil til gennemsyn og godkendelse. Har goTeachMe stået for udarbejdelse af omslaget, fremsendes også en PDF-fil af denne til godkendelse.

Har du ændringer til det fremsendte, foretages disse og ny(e) PDF-fil(er) fremsendes. Samtidig forfalder første rate til betaling.