En gangs forsendelser af medier

i de antal eksemplarer, du ønsker, til en af dig oplyst adresseliste i fm. udgivelser.
Vi kan desuden vedlægge særlige breve, pressemeddelelser o.a.
Har du behov for at sende enkelte eksemplarer til dine venner og bekendte,
så send os en mail, vedhæftet en liste med de relevante adresser og hvilke medier,
det drejer sig om, så sørger vi for distribution og evt. opkrævninger.

Du udformer følgebrevet, som vi mangfoldiggør og vedlægger forsendelsen.

Priser som angivet tidligere dog uden at der opkræves 15% af værkets vejledende udsalgspris.