Markedsføring via vores hjemmeside www.goteachme.dk

Ønsker du, at vi skal markedsføre dine udgivelser, stiller vi gratis vores hjemmeside til rådighed.
Du skal samtidig ”ryste” op med en beskrivelse af dig som forfatter (forfatterbeskrivelse)
bilagt et personligt portræt/billede af dig selv, hvilket mailes til os.

Vi opretter ligeledes gratis dine værker med salgstekst og salgspriser efter dit ønske.
Derudover sørger vi for distribution af indgåede bestillinger, samt opkræver kunden for de
bestilte værker – sidstnævnte dog til moderater priser.

Vi giver dig mulighed for, at dine værker kan distribueres på følgende forskellige medier:
Paperback, CD, DVD, USB-pen eller direkte via download fra hjemmesiden www.goteachme.dk
alle medier kan sølvfølgelig bestilles på vores hjemmeside.

Vi producerer ud fra køberens bestilling en CD, DVD, USB-pen eller Download-fil,
hver gang der indløber en bestilling. Herved undgås, at der skal investeres i et unødigt stort oplag af disse medier.

Til gengæld skal du dog forlods have bestilt et oplag af bogen (paperbacken), så vi råder over et mindre salgsantal.

Vi sørger for distribution og opkrævning. Du slipper for alt det praktiske arbejde.

Pr. solgt enhed beregner goTeachMe sig en medieafgift til dækning af materiale og forsendelse samt 15% af værkets vejledende udsalgspris.

Medieafgiften pr. solgt enhed udgør:
Bog (paperback): kr. 10,00 + forsendelse
CD (ePUB): kr. 35,00 + forsendelse
DVD (MP3): kr. 40,00 + forsendelse
USB-pen: kr. 45,00 + forsendelse
Download: kr. 20,00 inkl. upload til kunden

Der udarbejdes hver måned en opgørelse, der danner grundlag for afregning mellem os og dig.

Du kan naturligvis også selv vælge at stå få såvel markedsføring, distribution og opkrævning.
Du bestiller blot det antal eksemplarer af de forskellige medier du ønsker.
Dog kan download ikke tilbydes