Registrering af MP3-titler hos Dansk lydfortegnelse

Lydmaterialer registreres hos Dansk lydfortegnelse. Som lydmateriale betragtes bl.a. indlæste og oplæste tekster, dramatiseringer, radioreportager, interviews, debatter, danseinstruktioner, gymnastikinstruktioner og sprogkurser.

Lydbøger medtages, hvis den tilgrundliggende tekst er optagelsesberettiget til Dansk bogfortegnelse (DBC) Registreringen består af en katalogisering og en emnebehandling. Ved katalogiseringen registreres bl.a. lydmaterialets titel, forfatter og indlæser. Ved emnebehandlingen tildeles lydmaterialet et klassemærke (og på bibliotekskatalogiserede titler også emneord og noter).

Ved registrering af en lydbog, kopieres emnebehandlingen fra bogens registrering i DBC. goTeachMe sørger for registreringen sker i danMARC2-formatet. Registrerede titler kan søges i bibliotekernes fælles database DanLib samt i bibliotekernes lokalkataloger.

Prisen for denne ydelser er kr. 75,- hvilket alene er til dækning af emballage og forsendelse.

Du skal dog selv reservere et eksemplar til dette formål.