Registrering af titler hos Dansk bogfortegnelse.

Dansk bogfortegnelse registrerer bøger, der udgives i Danmark i trykt eller i elektronisk form. Gælder også de bøger der ikke forhandles gennem baghandelen. Titlerne offentliggøres på DBC’s hjemmeside www.dbc.dk .

For at få en bog eller e-bog registreret, skal den fysisk indsendes til redaktionen med oplysning om pris, ekspeditionsadresse samt om der gives rabat til boghandlere. Denne information tilgår alle landets boghandlere og biblioteker og hvis bogen skønnes at være af interesse for folke- og skolebiblioteker, medtages registreringen desuden på det indkøbsmateriale (bogseddelfortegnelserne), som Dansk Biblioteks Center udsender til bibliotekerne.

goTeachMe udfylder oplysningsskemaet og indsender det sammen med en bog til DBC.

Prisen for denne ydelser er kr. 75,- hvilket alene er til dækning af emballage og forsendelse.
Du skal dog selv reservere et eksemplar til dette formål.