Udarbejdelse af e-bøger

Du kan også udgive din bog som e-bog. goTeachMe konverterer gratis din bog til et ePUB format,
som langt de fleste e-bogs-læsere kan afspille.

Du kan enten vælge at få produceret og tilsendt et aftalt antal enheder til flg. styk priser:

CD (ePUB): kr. 35,00 plus forsendelse

USB-pen: kr. 45,00 plus forsendelse

eller alternativt kan goTeachMe ud fra køberens bestilling via hjemmesiden producere en CD, USB-pen eller Download-fil,
hver gang der indløber en bestilling samt sørger for distribution og opkrævning.