Udarbejdelse af MP3 lydfiler

Har du valgt at få din bog indtalt, kan den udgives som lydbog (MP3-filer).
Du kan enten vælge at få produceret og tilsendt et aftalt antal enheder til flg. styk priser:

DVD (MP3): kr. 40,00 plus forsendelse

USB-pen:   kr. 45,00 plus forsendelse

eller alternativt kan goTeachMe ud fra køberens bestilling via hjemmesiden
producere en CD, USB-pen eller Download-fil, hver gang der indløber en bestilling
samt sørger for distribution og opkrævning.