Vurdering og lektørudtalelse

Vil du gerne have en vurdering af din bog, så råder goTeachMe over et læserpanel,
hvor 3 uafhængige læsere hver især giver en kort anmeldelse samt fra 1 til 7 bogstjerner.

Dette kan du evt. senere indgå i en pressemeddelelse. Varighed er typisk mellem 3 – 4 uger.

Pris for denne ydelse udgør kr. 850,-.